La pandèmia ha fet que els nostres espectacles hagin hagut de ser adaptats a les noves mesures Sanitàries per tal de frenar la Covid-19. Per això a Barceló Festes hem preparat un protocol de seguretat amb totes les mesures que marquen les autoritats sanitàries perquè podeu seguir gaudint dels espectacles amb tota la tranquil·litat:

Aquestes mesures són:

  • Mantenir la distància de seguretat que marqui la normativa vigent.
  • Ús obligatori de la mascareta tant per part dels espectadors com del personal de suport.
  • Cartelleria amb indicacions de l’obligació d’accés amb mascareta, neteja de mans, distància mínima etc.
  • Cada espai i mobiliari es netejarà i desinfectarà abans i després de cada funció.
  • L’empresa proveirà d’equips de protecció individual i es prendrà la temperatura diàriament, a tots els treballadors.
  • Tant les entrades com les sortides dels espectacles s’organitzaran de tal manera que siguin pausades i intentant mantenir sempre les mesures de distanciament.
  • No es lliuraran ni programes de mà, ni llibrets ni prospectes.
  • Es limitarà l’aforament i es controlarà l’accés per a assegurar les distàncies de seguretat al mateix temps que es reforçarà la neteja i desinfecció.